Prepoznavanje istinskog roditelja u sebi

Ljudi su deca razvedenih roditelja, rođeni u razvodu svesti i energije. Život je nagonsko traganje za istinskim roditeljem, a joga je nauka o prepoznavanju vlastite DNK i roditelja u sebi samom. Prolazimo kroz četiri osnovne matematičke radnje – život nastaje deljenjem celog, pa umnožavanjem podeljenog, pa iskustvenim razvojem svesti oduzimanjem onoga što spoznajemo da nismo istinski, do sabiranja vlastitog bića u ono što istinski jesmo. Ta sabranost u onome što stvarno jesmo se naziva – Jog.

***

Recognition of the true parent in ourselves

People are the children of divorced parents, born in the divorce of consciousness and energy. Life is an instinctive search for the true parent, and yoga is the science of recognition of our own DNA and parent in ourselves. We pass through the four basic mathematical operations – life is created by division of the whole, then by multiplication of the divided and then by empirical development of consciousness – through subtraction of what we recognize that we are not in reality to pulling ourselves together in that what we truly are. The recollection in that what we really are is called – Yog.

Advertisements