Beskraj postojanja

Iza nemira ovog pojavnog sveta krije se beskraj postojanja. Izvan vremena, izvan prostora, van svakog razlikovanja pojedinačnog postoji veličanstvenost nepromenjivog postojanja. Ono je večno ishodište i krajnje utočište svega manifestovanog. Večna glad čoveka za srećom, mirom, slobodom, ljubavi, znanjem, celovitosti i besmrtnošću može biti utoljena samo u paramatmi – apsolutnom jastvu.

***

The Endless of Existence

Behind the restlessness of this apparent world, endless of existence is hidden. Beyond the time, beyond the space, beyond any distinction of individual, there is a magnificence of the unchangeable existence. That is the eternal origin and the ultimate shelter of everything manifested. The eternal hunger of man for happiness, peace, freedom, love, knowledge, integrity, and immortality can be satisfied only in paramatma – the absolute

Advertisements